Đồng Nai giao thêm gần 200ha đất để xây dựng sân bay Long Thành

Tỉnh Đồng Nai có quyết định giao đất đợt 2 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với diện tích gần 200ha để xây dựng sân bay Long Thành.

Ngày 22-12, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc giao đất đợt 2 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam gần 200ha để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Trước đó, vào cuối năm 2020, Đồng Nai đã giao đất đợt 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với diện tích đất hơn 1.280ha. Như vậy hiện Đồng Nai đã giao gần 1.500ha đất dự án Sân bay Long Thành cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Hình ảnh mô phỏng sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: AX.

Cũng theo quyết định này, UBND tỉnh Đồng Nai giao các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh có trách nhiệm thực hiện xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa. Sở này sẽ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế Đồng Nai và đơn vị liên quan xác định đơn giá thuê đất tại sân bay Long Thành theo quy định.